Jakość wody basenowej

Na podstawie badań wody przeprowadzonych 8 listopada 2017 r., jakość wody basenowej odpowiada mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U. z 2015r. poz.2016).

Menu

NEWSLETTER

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
Poinformujemy Cię o najciekawszych wydarzeniach
i wyjątkowych promocjach.

zdjęcia osir

Kalendarz