Regulamin Ścianki Wspinaczkowej

1. Uczestników zajęć wspinaczkowych bezwzględnie obowiązuje Regulamin Ścianki Wspinaczkowej prowadzonej przez Spółkę „AQUA-TUR” z siedzibą w Szczecinku przy ulicy Szczecińskiej 2.

2. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z regulaminem oraz podpisanie oświadczenia o zobowiązaniu się do jego stosowania.

3. Prawo do pobierania klucza mają wyłącznie osoby wymienione na liście dostarczonej do Spółki „AQUA-TUR”.

4. Osoba pobierająca klucz jest odpowiedzialna za porządek na sali. Ma ona również prawo usunięcia ze ścianki osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin.

5. Odpłatność za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej zgodna z cennikiem ścianki.

6. Po wykupieniu biletu wstępu każdy Uczestnik zajęć może przebrać się w szatni i pozostawić swoje rzeczy w szafkach depozytowych.

7. Za rzeczy osobiste pozostawione w szatni operatorzy ścianki nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Korzystać ze ścianki wspinaczkowej można jedynie w obecności operatora ścianki wspinaczkowej.

9. Samodzielnie mogą się wspinać osoby, które posiadają dokument zaświadczający, co najmniej podstawowe szkolenie wspinaczkowe oraz:

  • ukończyły 18 rok życia,
  • ukończyły 16 rok życia, a rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to pisemną zgodę,
  • osoby do 16 roku życia mogą się wspinać tylko pod nadzorem operatora ścianki.

10. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność.

11. Należy wspinać się w strojach nie krępujących ruchu oraz obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie się bez obuwia.

12. Na ściance można korzystać jedynie ze sprzętu będącego wyposażeniem ścianki (poza własnym obuwiem wspinaczkowym).

13. Operator ścianki wspinaczkowej nie odpowiada za przyniesiony sprzęt.

14. Na terenie ścianki wspinaczkowej obowiązuje zakaz żucia gumy oraz zakaz wspinania się w ozdobach umieszczonych na szyi i dłoniach (łańcuszki, pierścionki itp.).

15. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz spożywanie ich na terenie ścianki.

16. Ze ścianki wspinaczkowej może korzystać jednocześnie maksymalnie 8 osób (4 uczestników + 4 asekurantów).

17. Nie wolno użytkować jednocześnie dróg wspinaczkowych przyległych do siebie (w zacięciu), gdyż może to prowadzić do kolizji wspinaczy.

18. Obsługę ściany wspinaczkowej (zawieszanie lin, montaż i demontaż chwytów) może prowadzić tylko operator ścianki wspinaczkowej.

19. Nad przestrzeganiem regulaminu oraz porządku czuwa dyżurny operator ścianki wspinaczkowej.

20. Dyżurny operator ma obowiązek udzielać wszelkich niezbędnych informacji korzystającym ze ściany. Jest on odpowiedzialny za porządek i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z obiektu.

21. Operator ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie dla siebie lub innych oraz łamiące przepisy porządkowe i przepisy bezpieczeństwa.

22. Osoby podchodzące do strefy ściany są zobowiązane do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności. Należy zwracać uwagę na inne wspinające się osoby ze szczególnym uwzględnieniem osób wspinających się z dolną asekuracją.

23. Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod wspinającymi się wyżej, hałasować, przeszkadzać wspinającym się oraz innym osobom przebywającym na terenie ścianki.

24. Na terenie obiektu wszyscy nie zależnie od trudności pokonywanych dróg podlegają TYM SAMYM PRZEPISOM.

Ostrzeżenie! Wspinaczka uprawiana nieprawidłowo, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązujących w miejscu wspinania zasad porządkowych, MOŻE doprowadzić do nieszczęśliwego wypadku, groźnego dla zdrowia, a nawet życia wspinacza i/lub osób będących w pobliżu. Każdy, kto się wspina musi uwzględnić to ryzyko, podejmując je na własną odpowiedzialność.

Menu

NEWSLETTER

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
Poinformujemy Cię o najciekawszych wydarzeniach
i wyjątkowych promocjach.

zdjęcia muzeum

Kalendarz