RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca ochrony danych osobowych w AQUA-TUR spółka z o.o. w Szczecinku

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) (Dz. U. UE L. z 2016 r. Nr 119 str.1), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

AQUA-TUR sp. z o. o. informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe dla celów zawarcia i realizacji umów lub realizacji wniosków wnioskodawców.
Administratorem Danych jest: AQUA-TUR i o sp. z o.o., 78-400 Szczecinek, ul. Szczecińska 2.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a) (w przypadku wyrażenia zgody przez właściciela danych) i art. 6 ust. 1 lit b) (w przypadku realizacji umowy) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W związku z powyższym:
1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz podmiotom przetwarzającym dane na rzecz Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania danych. Okres ten może zostać przedłużony do czasu upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania skutkuje brakiem możliwości realizacji celu, w którym dane są zbierane.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
5. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody.
6. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.

Menu

NEWSLETTER

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO?
Poinformujemy Cię o najciekawszych wydarzeniach
i wyjątkowych promocjach.

zdjęcia zamek

Kalendarz